Chiem ngương những bộ nội thất “Ngựa hoang” quyến rũ

Thiết kế: Lubo Majer .

 
 Chiem ngương những bộ nội thất Ngựa hoang quyến rũ

 

Lấy ý tưởng từ Ngựa vằn, nhà thiết kế muốn đem lại cảm giác hoang dã, tự do. Ghế là một đối tượng tĩnh – theo nhà thiết kế, các đường nét, hình dáng của loài ngựa sẽ mang lại cho người sử dụng về ước mơ, kế hoạch phát triển không giới hạn.

 

 Chiem ngương những bộ nội thất Ngựa hoang quyến rũ

 Chiem ngương những bộ nội thất Ngựa hoang quyến rũ

Click để xem hình với kích thước lớn hơn

 Chiem ngương những bộ nội thất Ngựa hoang quyến rũ  Chiem ngương những bộ nội thất Ngựa hoang quyến rũ  Chiem ngương những bộ nội thất Ngựa hoang quyến rũ  Chiem ngương những bộ nội thất Ngựa hoang quyến rũ  Chiem ngương những bộ nội thất Ngựa hoang quyến rũ  Chiem ngương những bộ nội thất Ngựa hoang quyến rũ  Chiem ngương những bộ nội thất Ngựa hoang quyến rũ

 

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>