Những mục tiêu cần giải quyết ở Hà Nội.

Về định hướng xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã tổng kết: Lấy làm trung tâm trong triển khai mọi công việc từ quy hoạch, , phát triển sản xuất, chăm lo sức khỏe, giáo dục, văn hóa… được thực hiện trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để người dân thấy rõ lợi ích của mình. Từ cơ sở đó, Hà Nội đã xây dựng nhiều mục tiêu lớn.

♠ Bạn đang cần Tìm Việc Làm hoặc Tìm Việc Nhanh để trang trải cho cuộc sống? Truy cập ngay website Mạng Việc Làm để có được những tin tức tuyển dụng được cập nhật thường xuyên!

Một trong những mục tiêu mà Thành ủy Hà Nội đề ra là trong 4 năm tới, toàn thành phố phải có trên 300 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 80% số xã).

Tại cuộc họp mới đây, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVI đã nghe, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình 2 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”.

 

 Những mục tiêu cần giải quyết ở Hà Nội.

Hơn 200 xã NTM

Trao đổi về công tác xây dựng NTM trên địa bàn, ông Chu Phú Mỹ – Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội – cho biết, thành phố hiện có 17 huyện, 1 thị xã và 6 quận còn sản xuất nông nghiệp, với 386 xã. Tổng diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp trên 188.000ha, dân số khu vực nông thôn trên 3,7 triệu người, chiếm trên 50% dân số thành phố. Trong giai đoạn 2011-2015, giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp đạt bình quân 2,4%/năm, tăng 0,65% so với mục tiêu chương trình đề ra (1,75%); giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế năm 2015 đạt 223 triệu đồng/ha, tăng 44,6 triệu đồng/ha so với năm 2011 và tăng 2 triệu đồng/ha so với mục tiêu chương trình đề ra.

Đến hết năm 2015, toàn thành phố có 201/386 xã (chiếm 52,07%) đạt chuẩn NTM, vượt 12,07% so với kế hoạch đề ra. Hà Nội cũng phấn đấu đến năm 2020, có 80% trở lên số xã đạt chuẩn NTM, tương đương khoảng 300 xã, có 15 huyện, thị xã trở lên đạt NTM. Thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt 49 triệu đồng/người/năm trở lên…

♠ Để có thể Tìm Việc nhanh chóng nhất, hãy tìm thông tin ở Mang Viec Lam để giành lấy cho mình một cơ hội!

Một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả quan trọng, Chương trình NTM của Hà Nội còn một số hạn chế cần khắc phục. Theo đó, sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn là quy mô nhỏ, phạm vi hộ gia đình, mức độ ứng dụng công nghệ cao còn thấp nên năng suất, chất lượng sản phẩm còn hạn chế. Việc hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn yếu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM ở một số huyện chưa quyết liệt, thiếu sáng tạo và thiếu nguồn lực đầu tư nên kết quả chưa cao.

Đời sống của nhân dân ở một số vùng thuần nông, xa trung tâm, nhất là các xã vùng dân tộc miền núi còn khó khăn. Tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch còn thấp (35,5%), việc cấp giấy chứng nhận ruộng đất sau dồn điền đổi thửa còn chậm, môi trường các làng nghề bị ô nhiễm nặng chưa được khắc phục…

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trong 5 năm tới trên 80% số xã đạt chuẩn NTM, tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%, tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch
đạt 100%…

Xác định các tiêu chí chưa hoàn thành đều là những tiêu chí khó, khối lượng thực hiện lớn, cần nhiều kinh phí trong khi nguồn lực trong dân còn hạn chế, Hà Nội sẽ cùng các địa phương đề ra nhiều giải pháp cụ thể, căn cơ. Huy động sức dân, trí tuệ nhân dân theo phương châm “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

 

♠ Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>