Thạch anh trắng – 001

Trắng có màu trắng, mờ đục, thoát thai từ một cấu trúc ít hoàn hảo hơn lưới tinh thể, do bị lạnh quá nhanh làm cho tinh thể bị mờ đục. Đó là loại thông dụng nhất được thấy với một tỷ lệ lớn trong tất cả các mỏ tinh thể đá.

142 dathachanh3 Thạch anh trắng   001

này có một phẩm chất rất ÂM TÍNH so với tinh thể đá là DƯƠNG. có thể được sử dụng để làm dịu hay tan biến các căng thẳng và sử dụng trên mối giao tiếp giữa người con với người mẹ và ngược lại. Các chứng bệnh có tính chất Dương.

Thạch anh trắng phát ra các bước sóng năng lượng giúp luân chuyển thần khí âm dương tốt hơn, trấn thạch phong thủy, gia tăng thần khí cho người sử dụng.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>